Nawigacja
Kontakt
Rejestracja
Rehabilitacja
Gabinet zabiegowy
Pielęgniarka środ.
Ginekolodzy
Jak się zapisać
Kalendarz szczepień
Statut Przychodni
Prawa pacjenta
eWUŚ
Warto wiedzieć
Aktualności
Przydatne linki

Co to jest eWUŚ?


eWUś to elektroniczny system weryfikacji uprawnień pacjentów do świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ, powiązany z Centralnym Wykazem Ubezpieczonych (CWU). Od 1 stycznia 2013 r. każdy może potwierdzić swoje prawo do świadczeń - w szpitalu, przychodni, czy w gabinecie lekarza, bez konieczności przedstawiania dodatkowych dokumentów. Wystarczy numer PESEL oraz dokument potwierdzający tożsamość tj. dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy. W przypadku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, do 18 roku życia dowodem potwierdzającym tożsamośc może być legitymacja szkolna. Jeżeli dziecko nie ukończyło 3 miesiąca życia i nie posiada nadanego numeru PESEL, wówczas przychodząc do lekarza należy podać w rejestracji swój numer PESEL.

kiedy brak danych w systemie

W przypadku braku potwierdzenia uprawnień do świadczeń przez NFZ, a wiedzą Państwo, że takie uprawnienia posiadają, można je potwierdzić jak dotychczas tj. za pomocą dokumentów papierowych np: zaświadczenia z zakładu pracy, legitymacją emeryta lub rencisty, aktualnym zgłoszeniem do ubezpieczenia zdrowotnego. W przypadku kiedy nie macie Państwo przy sobie jednego z wymienionych dokumentów, można złożyć oświadczenie o prawie do świadczeń, które musi zawierać: imię i nazwisko pacjenta, adres zamieszkania, podstawę prawną do świadczenia (np. zawarta umowa o pracę, emerytura), numer PESEL, rodzaj dokumentu, którym potwierdzacie swoją tozsamość u lekarza.

Więcej o eWUŚ